Mobilitat urbana

Despesa pres. / hab.

15,71 €
Estimació inicial: 12,36 €

Despesa pressupostada

2,01 M€
Estimació inicial: 1,59 M€

% execució

23,05 %
Despesa real són 464.388,84 €

% sobre el total del press.

1,36 %

Mitjana despesa provincial

507.378,86 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses destinades a Protecció civil del municipi.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,54% 357.284,14 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,33% 84.500 €
Inversions reals 72,13% 1,14 M€