Mobilitat urbana

Pressupost inicial / hab.

38,39 €

Pressupost inicial

4,98 M€

% execució

No disp.
L'any passat 275,49 %

% sobre el total del press.

3,23 %

Mitjana despesa provincial

2,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses destinades a Protecció civil del municipi.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 8,68% 432.035,43 €
Despeses corrents en béns i serveis 22,79% 1,13 M€
Transferències corrents 1,17% 58.406,58 €
Inversions reals 67,36% 3,35 M€