Habitatge

Despesa pres. / hab.

30,09 €
Estimació inicial: 20,63 €

Despesa pressupostada

3,82 M€
Estimació inicial: 2,62 M€

% execució

14,78 %
Despesa real són 564.593,7 €

% sobre el total del press.

2,63 %

Mitjana despesa provincial

783.570,41 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Conservació i rehabilitació de l'edificació 100,00% 2,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,38% 245.842,01 €
Despeses de personal 9,38% 245.842,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,50% 91.738 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,50% 91.738 €
Transferències corrents 1,02% 26.600 €
Transferències corrents 1,02% 26.600 €
Inversions reals 59,92% 1,57 M€
Inversions reals 59,92% 1,57 M€
Transferències de capital 22,90% 600.000 €
Transferències de capital 22,90% 600.000 €
Actius financers 3,28% 86.000 €
Actius financers 3,28% 86.000 €