Habitatge

Despesa pres. / hab.

19,22 €
Estimació inicial: 10,74 €

Despesa pressupostada

2,44 M€
Estimació inicial: 1,36 M€

% execució

21,64 %
Despesa real són 528.301,82 €

% sobre el total del press.

1,72 %

Mitjana despesa provincial

899.690,01 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,02% 245.842,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 6,72% 91.738 €
Transferències corrents 1,95% 26.600 €
Inversions reals 37,68% 514.000 €
Transferències de capital 29,32% 400.000 €
Actius financers 6,30% 86.000 €