Habitatge

Despesa pres. / hab.

20,63 €

Despesa pressupostada

2,6 M€

% execució

No disp.
L'any passat 27,45 %

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana despesa provincial

1,5 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,38% 245.842 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,50% 91.738 €
Transferències corrents 1,02% 26.600 €
Inversions reals 59,92% 1,6 M€
Transferències de capital 22,90% 600.000 €
Actius financers 3,28% 86.000 €