Habitatge

Despesa pres. / hab.

17,29 €

Despesa pressupostada

2,2 M€

% execució

No disp.
L'any passat 26,74 %

% sobre el total del press.

1,51 %

Mitjana despesa provincial

1,3 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 11,28% 245.842 €
Despeses corrents en béns i serveis 4,21% 91.738 €
Transferències corrents 1,22% 26.600 €
Inversions reals 61,00% 1,3 M€
Transferències de capital 18,35% 400.000 €
Actius financers 3,94% 86.000 €