Habitatge

Despesa pres. / hab.

10,74 €

Despesa pressupostada

1,36 M€

% execució

38,73 %
Despesa real són 528.301,82 €

% sobre el total del press.

0,96 %

Mitjana despesa provincial

771.721,35 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Conservació i rehabilitació de l'edificació 192,07% 2,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,02% 245.842,01 €
Despeses de personal 18,02% 245.842,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 6,72% 91.738 €
Despeses corrents en béns i serveis 6,72% 91.738 €
Transferències corrents 1,95% 26.600 €
Transferències corrents 1,95% 26.600 €
Inversions reals 37,68% 514.000 €
Inversions reals 115,09% 1,57 M€
Transferències de capital 43,98% 600.000 €
Transferències de capital 29,32% 400.000 €
Actius financers 6,30% 86.000 €
Actius financers 6,30% 86.000 €