Conservació i rehabilitació de l'edificació

Despesa pres. / hab.

20,63 €

Despesa pressupostada

2,62 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana despesa provincial

400.409,47 €

Sobre aquesta partida

Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,38% 245.842,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,50% 91.738 €
Transferències corrents 1,02% 26.600 €
Inversions reals 59,92% 1,57 M€
Transferències de capital 22,90% 600.000 €
Actius financers 3,28% 86.000 €