Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

113,01 €

Pressupost inicial

14,05 M€

% execució

95,60 %
Despesa real són 13,43 M€

% sobre el total del press.

10,03 %

Mitjana despesa provincial

3,2 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 6,16% 864.982,08 €
Recollida, gestió i tractament de residus 53,89% 7,57 M€
Neteja viària 22,53% 3,16 M€
Enllumenat públic 12,80% 1,8 M€
Altres serveis de benestar comunitari 4,62% 649.034,78 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,81% 957.015,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,03% 11,94 M€
Inversions reals 8,15% 1,15 M€