Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

106,84 €
Pressupost actual / hab.: 110,68 €

Pressupost inicial

13,48 M€
Pressupost actual: 13,96 M€

% execució

90,61 %
Despesa real són 12,65 M€

% sobre el total del press.

10,35 %

Mitjana despesa provincial

4,31 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 50,24% 6,77 M€
Neteja viària 29,95% 4,04 M€
Enllumenat públic 19,81% 2,67 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,75% 100.609,81 €
Despeses de personal 0,75% 100.609,81 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,09% 11,47 M€
Despeses corrents en béns i serveis 85,09% 11,47 M€
Inversions reals 14,17% 1,91 M€
Inversions reals 14,17% 1,91 M€