Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

110,68 €
Estimació inicial: 106,84 €

Despesa pressupostada

13,96 M€
Estimació inicial: 13,48 M€

% execució

90,61 %
Despesa real són 12,65 M€

% sobre el total del press.

10,35 %

Mitjana despesa provincial

3,6 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 50,65% 6,82 M€
Neteja viària 30,12% 4,06 M€
Enllumenat públic 22,82% 3,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,75% 100.609,81 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,09% 11,47 M€
Inversions reals 14,17% 1,91 M€