Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

106,91 €

Despesa pressupostat

13,4 M€

% execució

No disp.
L'any passat 93,86 %

% sobre el total del press.

9,82 %

Mitjana despesa provincial

8,4 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 50,83% 6,8 M€
Neteja viària 30,63% 4,1 M€
Enllumenat públic 18,54% 2,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.