Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

113,19 €
Estimació inicial: 105,67 €

Despesa pressupostada

14,37 M€
Estimació inicial: 13,42 M€

% execució

89,20 %
Despesa real són 12,82 M€

% sobre el total del press.

10,54 %

Mitjana despesa provincial

3,63 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,79% 375.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 53,75% 7,21 M€
Neteja viària 30,63% 4,11 M€
Enllumenat públic 19,94% 2,68 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,76% 102.180,57 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,09% 11,42 M€
Inversions reals 14,15% 1,9 M€