Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

121,81 €
Estimació inicial: 110,54 €

Despesa pressupostada

15,62 M€
Estimació inicial: 14,18 M€

% execució

90,30 %
Despesa real són 14,11 M€

% sobre el total del press.

10,73 %

Mitjana despesa provincial

3,88 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,64% 375.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 54,24% 7,69 M€
Neteja viària 29,72% 4,21 M€
Enllumenat públic 23,59% 3,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,74% 104.990,54 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,82% 11,6 M€
Transferències corrents 0,07% 9.500 €
Inversions reals 17,38% 2,46 M€