Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

27,79 €
Pressupost actual / hab.: 38,83 €

Pressupost inicial

3,56 M€
Pressupost actual: 4,98 M€

% execució

52,24 %
Despesa real són 2,6 M€

% sobre el total del press.

3,37 %

Mitjana despesa provincial

1,63 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 7,08% 252.257,06 €
Parcs i jardins 102,80% 3,66 M€
Protecció i millora del medi ambient 29,84% 1,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,65% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 55,01% 1,96 M€
Transferències corrents 0,33% 11.600 €
Inversions reals 11,01% 392.550,09 €