Medi ambient

Despesa pres. / hab.

37,25 €
Estimació inicial: 27,79 €

Despesa pressupostada

4,78 M€
Estimació inicial: 3,56 M€

% execució

12,51 %
Despesa real són 597.944,51 €

% sobre el total del press.

3,24 %

Mitjana despesa provincial

2,76 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 7,08% 252.257,06 €
Parcs i jardins 98,92% 3,53 M€
Protecció i millora del medi ambient 28,06% 1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,65% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 55,01% 1,96 M€
Transferències corrents 0,33% 11.600 €
Inversions reals 11,01% 392.550,09 €