Parcs i jardins

Despesa pres. / hab.

28,57 €
Estimació inicial: 19,98 €

Despesa pressupostada

3,66 M€
Estimació inicial: 2,56 M€

% execució

30,58 %
Despesa real són 1,12 M€

% sobre el total del press.

2,48 %

Mitjana despesa provincial

2,01 M€

Sobre aquesta partida

Parcs i jardins.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,96% 947.323,74 €
Despeses corrents en béns i serveis 49,00% 1,26 M€
Inversions reals 14,04% 360.000 €