Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

199,00 €
Estimació inicial: 143,44 €

Despesa pressupostada

25,1 M€
Estimació inicial: 18,09 M€

% execució

78,37 %
Despesa real són 19,67 M€

% sobre el total del press.

18,62 %

Mitjana despesa provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.005,04 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,34% 61.325,57 €
Serveis socials i promoció social 103,03% 18,64 M€
Foment de l'ocupació 35,33% 6,39 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,92% 7,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,22% 5,65 M€
Transferències corrents 9,92% 1,79 M€
Inversions reals 18,94% 3,43 M€