Proposta per al 2020

Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

130,89 €

Despesa pressupostada

16,62 M€

Despesa vs. exercici anterior

102,73 %

% sobre el total del press.

11,26 %

Mitjana despesa provincial

16,62 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.180,17 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,41% 68.319,32 €
Serveis socials i promoció social 80,72% 13,42 M€
Foment de l'ocupació 18,82% 3,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,85% 8,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,98% 6,64 M€
Transferències corrents 10,48% 1,74 M€
Inversions reals 0,69% 115.000 €