Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

9,65 €

Despesa pressupostada

1,2 M€

% execució

97,14 %
Despesa real són 1,16 M€

% sobre el total del press.

1,12 %

Mitjana despesa provincial

201.157,75 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,00% 35.867,88 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 87,94% 1,05 M€
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 2,86% 34.210 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 2,80% 33.492,94 €
Cànons 3,41% 40.841,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.