Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

10,66 €

Pressupost inicial

1,33 M€

% execució

96,05 %
Despesa real són 1,28 M€

% sobre el total del press.

1,18 %

Mitjana despesa provincial

206.639,85 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 2,81% 37.408,14 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 80,25% 1,07 M€
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 3,03% 40.354,41 €
Arrendaments de material de transport 0,08% 1.000 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,05% 160.450 €
Cànons 1,78% 23.723 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.