Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

9,89 €
Pressupost actual / hab.: 13,19 €

Pressupost inicial

1,25 M€
Pressupost actual: 1,66 M€

% execució

95,30 %
Despesa real són 1,59 M€

% sobre el total del press.

1,23 %

Mitjana despesa provincial

311.129,29 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,06% 38.145,08 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 75,11% 937.263,59 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 4,80% 59.882,55 €
Arrendaments de material de transport 0,08% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 2,21% 27.531,74 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,91% 161.100 €
Cànons 1,84% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.