Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

10,61 €
Pressupost actual / hab.: 10,81 €

Pressupost inicial

1,36 M€
Pressupost actual: 1,39 M€

% execució

97,53 %
Despesa real són 1,35 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

215.574,62 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 2,97% 40.468,11 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 72,09% 980.817,53 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 8,02% 109.173 €
Arrendaments de material de transport 0,07% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 1,14% 15.511,93 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 14,00% 190.500 €
Cànons 1,69% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.