Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

10,81 €
Estimació inicial: 10,61 €

Despesa pressupostada

1,39 M€
Estimació inicial: 1,36 M€

% execució

97,53 %
Despesa real són 1,35 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

251.966,69 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 2,87% 39.056,11 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 73,71% 1 M€
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 8,32% 113.173 €
Arrendaments de material de transport 0,07% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 1,14% 15.511,93 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 14,15% 192.500 €
Cànons 1,69% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.