Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

10,58 €

Despesa pressupostada

1,34 M€

% execució

97,47 %
Despesa real són 1,31 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

251.892,69 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,01% 40.468,11 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 72,98% 980.817,53 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 8,12% 109.173 €
Arrendaments de material de transport 0,07% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 1,15% 15.511,93 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,95% 174.000 €
Cànons 1,71% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.