Proposta per al 2019

Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

10,18 €

Despesa pressupostada

1,3 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,00 %

% sobre el total del press.

1,07 %

Mitjana despesa provincial

983.116,8 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,06% 39.289,4 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 75,87% 974.475,7 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 4,18% 53.663,7 €
Arrendaments de material de transport 0,08% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 2,14% 27.531,7 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,88% 165.400 €
Cànons 1,79% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.