Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

9,74 €
Pressupost actual / hab.: 10,67 €

Pressupost inicial

1,26 M€
Pressupost actual: 1,38 M€

% execució

91,84 %
Despesa real són 1,26 M€

% sobre el total del press.

0,89 %

Mitjana despesa provincial

426.965,62 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,45% 43.278,9 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 73,34% 921.106,35 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 5,79% 72.680,21 €
Arrendaments de material de transport 1,24% 15.600 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 0,40% 5.000 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,74% 160.027,13 €
Cànons 3,05% 38.253,77 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.