Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

9,98 €
Pressupost actual / hab.: 9,98 €

Pressupost inicial

1,29 M€
Pressupost actual: 1,29 M€

% execució

15,69 %
Despesa real són 202.066,09 €

% sobre el total del press.

0,78 %

Mitjana despesa provincial

267.377,34 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,50% 45.010,06 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 66,76% 859.538,3 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 6,21% 79.910,32 €
Arrendaments de material de transport 1,21% 15.600 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 0,39% 5.000 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 18,97% 244.269,87 €
Cànons 2,97% 38.253,77 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.