Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

40,07 €
Estimació inicial: 36,50 €

Despesa pressupostada

5,05 M€
Estimació inicial: 4,6 M€

% execució

93,41 %
Despesa real són 4,72 M€

% sobre el total del press.

3,75 %

Mitjana despesa provincial

744.094,2 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 47,90% 2,21 M€
Edificis i altres construccions 30,49% 1,4 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,75% 402.741,63 €
Elements de transport 2,45% 112.600 €
Mobiliari 3,15% 144.857,37 €
Equips per a processos d'informació 16,69% 768.555,82 €
Altre immobilitzat material 0,35% 16.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.