Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

36,50 €

Pressupost inicial

4,6 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 4,6 M€

% sobre el total del press.

3,41 %

Mitjana despesa provincial

686.936,17 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 38,91% 1,79 M€
Edificis i altres construccions 29,96% 1,38 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,76% 403.141,63 €
Elements de transport 2,45% 112.600 €
Mobiliari 3,19% 146.637,37 €
Equips per a processos d'informació 16,40% 754.788,74 €
Altre immobilitzat material 0,35% 16.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.