Sobre consums específics

Ingrés pres. / hab.

5,17 €

Ingrés pressupostat

641.000 €

% execució

100,28 %
Ingrés real són 642.811,2 €

% sobre el total del press.

0,62 %

Mitjana ingrés provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar dels impostos especials sobre fabricació i consums específics. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquests impostos quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos especials 100,00% 641.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.