Impostos especials

Ingrés pres. / hab.

5,05 €
Estimació inicial: 5,05 €

Ingrés pressupostat

637.290,62 €
Estimació inicial: 637.290,62 €

% execució

108,87 %
Ingrés real són 693.814,23 €

% sobre el total del press.

0,47 %

Mitjana ingrés provincial

1,62 M€

Sobre aquesta partida

Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades 5,00% 31.894,57 €
Impost sobre la cervesa 1,70% 10.864,54 €
Impost sobre el tabac 38,47% 245.178,71 €
Impost sobre hidrocarburs 54,70% 348.610,88 €
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis 0,12% 741,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.