Impostos especials

Ingrés pres. / hab.

5,08 €
Estimació inicial: 5,08 €

Ingrés pressupostat

651.475,06 €
Estimació inicial: 651.475,06 €

% execució

50,22 %
Ingrés real són 327.181,64 €

% sobre el total del press.

0,44 %

Mitjana ingrés provincial

651.475,06 €

Sobre aquesta partida

Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades 4,85% 31.599,22 €
Impost sobre la cervesa 1,74% 11.360,89 €
Impost sobre el tabac 34,21% 222.883,48 €
Impost sobre hidrocarburs 59,06% 384.751,23 €
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis 0,14% 880,24 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.