Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

100,30 €

Pressupost inicial

12,74 M€

% execució

No disp.
L'any passat 95,29 %

% sobre el total del press.

9,34 %

Mitjana despesa provincial

3,54 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,64% 5,05 M€
Despeses de personal 39,64% 5,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,53% 5,54 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,53% 5,54 M€
Transferències corrents 14,00% 1,78 M€
Transferències corrents 14,00% 1,78 M€
Inversions reals 0,47% 60.000 €
Inversions reals 0,47% 60.000 €
Transferències de capital 2,36% 300.000 €
Transferències de capital 2,36% 300.000 €