Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

106,84 €

Despesa pressupostada

13,57 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

9,32 %

Mitjana despesa provincial

2,88 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,04% 5,16 M€
Despeses de personal 38,04% 5,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,59% 6,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,59% 6,32 M€
Transferències corrents 12,16% 1,65 M€
Transferències corrents 12,16% 1,65 M€
Inversions reals 3,21% 435.000 €
Inversions reals 3,21% 435.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €