Proposta per al 2019

Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

25,00 €

Despesa pressupostada

3,2 M€

Despesa vs. exercici anterior

103,74 %

% sobre el total del press.

2,22 %

Mitjana despesa provincial

2,1 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 83,30% 2,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,96% 408.575,5 €
Transferències corrents 3,74% 117.963,7 €
Inversions reals 0,00% 0 €