Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

57,21 €
Estimació inicial: 24,83 €

Despesa pressupostada

7,27 M€
Estimació inicial: 3,15 M€

% execució

69,00 %
Despesa real són 5,01 M€

% sobre el total del press.

4,99 %

Mitjana despesa provincial

525.381,86 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 3,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 83,30% 2,63 M€
Despeses de personal 83,30% 2,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,96% 408.575,5 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,96% 408.575,5 €
Transferències corrents 3,74% 117.963,67 €
Transferències corrents 3,74% 117.963,67 €
Inversions reals 0,00% 0 €