Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

55,37 €
Estimació inicial: 24,58 €

Despesa pressupostada

7,1 M€
Estimació inicial: 3,15 M€

% execució

87,30 %
Despesa real són 6,2 M€

% sobre el total del press.

4,88 %

Mitjana despesa provincial

525.381,86 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 83,30% 2,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,96% 408.575,5 €
Transferències corrents 3,74% 117.963,67 €