Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

24,83 €

Despesa pressupostada

3,15 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,17 %

Mitjana despesa provincial

525.381,86 €

Sobre aquesta partida

Foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Foment de l'ocupació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 83,30% 2,63 M€
Despeses de personal 83,30% 2,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,96% 408.575,5 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,96% 408.575,5 €
Transferències corrents 3,74% 117.963,67 €
Transferències corrents 3,74% 117.963,67 €
Inversions reals 0,00% 0 €