Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

14,81 €

Despesa pressupostada

1,88 M€

% execució

No disp.
L'any passat 60,22 %

% sobre el total del press.

1,29 %

Mitjana despesa provincial

161.456,34 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 97,93% 1,84 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 2,07% 39.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.