Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

8,52 €
Estimació inicial: 14,81 €

Despesa pressupostada

1,08 M€
Estimació inicial: 1,88 M€

% execució

89,76 %
Despesa real són 970.666,1 €

% sobre el total del press.

0,74 %

Mitjana despesa provincial

157.820,5 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 55,44% 1,04 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 2,07% 39.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.