T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

26,98 €

Pressupost inicial

3,32 M€

% execució

78,81 %
Ingrés real són 2,61 M€

% sobre el total del press.

2,71 %

Mitjana ingrés provincial

876.987,61 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 6,82% 226.136,68 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 65,93% 2,19 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,64% 21.328,44 €
Taxa ocupació via pública 11,79% 390.879,07 €
Compensació de Telefónica España SA 14,73% 488.550,83 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,08% 2.720 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.