Cultura

Pressupost inicial / hab.

57,42 €
Pressupost actual / hab.: 63,82 €

Pressupost inicial

7,24 M€
Pressupost actual: 8,05 M€

% execució

91,76 %
Despesa real són 7,39 M€

% sobre el total del press.

5,97 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 29,23% 2,12 M€
Biblioteques i arxius 15,64% 1,13 M€
Museus i arts plàstiques 29,84% 2,16 M€
Promoció cultural 9,23% 668.294,21 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,46% 177.994,21 €
Festes populars i celebracions 13,60% 984.966,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,57% 2,87 M€
Despeses de personal 39,57% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,92% 3,18 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,92% 3,18 M€
Transferències corrents 8,25% 597.850,98 €
Transferències corrents 8,25% 597.850,98 €
Inversions reals 8,25% 597.587,68 €
Inversions reals 8,25% 597.587,68 €