Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

18,16 €
Estimació inicial: 17,14 €

Despesa pressupostada

2,29 M€
Estimació inicial: 2,16 M€

% execució

91,14 %
Despesa real són 2,09 M€

% sobre el total del press.

1,70 %

Mitjana despesa provincial

754.538,81 €

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,99% 453.801,44 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,67% 1,38 M€
Transferències corrents 13,49% 291.510,97 €
Inversions reals 1,85% 40.000 €