T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

20,30 €
Pressupost actual / hab.: 20,30 €

Pressupost inicial

2,58 M€
Pressupost actual: 2,58 M€

% execució

103,50 %
Ingrés real són 2,67 M€

% sobre el total del press.

1,89 %

Mitjana ingrés provincial

817.032,91 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 17,42% 448.977,35 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 58,22% 1,5 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,11% 2.833,9 €
Taxa ocupació via pública 13,18% 339.820,31 €
Compensació de Telefónica España SA 10,81% 278.675,85 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,26% 6.703,89 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.