T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

21,87 €
Pressupost actual / hab.: 21,87 €

Pressupost inicial

2,8 M€
Pressupost actual: 2,8 M€

% execució

102,99 %
Ingrés real són 2,89 M€

% sobre el total del press.

1,93 %

Mitjana ingrés provincial

820.054,16 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 24,09% 675.574,25 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 53,52% 1,5 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,10% 2.833,9 €
Taxa ocupació via pública 12,12% 339.820,31 €
Compensació de Telefónica España SA 9,94% 278.675,85 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,24% 6.703,89 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.