Cultura

Pressupost inicial / hab.

78,75 €
Pressupost actual / hab.: 84,82 €

Pressupost inicial

10,1 M€
Pressupost actual: 10,88 M€

% execució

56,37 %
Despesa real són 6,13 M€

% sobre el total del press.

7,37 %

Mitjana despesa provincial

2,3 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 41,41% 4,18 M€
Biblioteques i arxius 19,62% 1,98 M€
Museus i arts plàstiques 25,39% 2,56 M€
Promoció cultural 4,78% 482.722,93 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 9,08% 917.562,16 €
Festes populars i celebracions 7,43% 750.291,58 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,29% 3,06 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,16% 3,25 M€
Transferències corrents 8,96% 904.981,19 €
Inversions reals 28,58% 2,89 M€