Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

21,53 €
Estimació inicial: 20,39 €

Despesa pressupostada

2,76 M€
Estimació inicial: 2,62 M€

% execució

23,43 %
Despesa real són 646.803,33 €

% sobre el total del press.

1,87 %

Mitjana despesa provincial

1,16 M€

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,39% 533.243,67 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,30% 1,32 M€
Transferències corrents 11,15% 291.760,97 €
Inversions reals 18,16% 475.000 €