T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

22,51 €
Pressupost actual / hab.: 22,51 €

Pressupost inicial

2,92 M€
Pressupost actual: 2,92 M€

% execució

62,83 %
Ingrés real són 1,83 M€

% sobre el total del press.

1,91 %

Mitjana ingrés provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 30,71% 896.119 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 51,43% 1,5 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,10% 2.833,9 €
Taxa ocupació via pública 8,03% 234.429,1 €
Compensació de Telefónica España SA 9,55% 278.675,85 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,18% 5.256,24 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.