Administració general de cultura

Despesa pres. / hab.

27,90 €

Despesa pressupostada

3,5 M€

% execució

No disp.
L'any passat 84,71 %

% sobre el total del press.

2,43 %

Mitjana despesa provincial

2,2 M€

Sobre aquesta partida

Administració general de Cultura.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,93% 1,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,39% 365.589,7 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 46,68% 1,6 M€