Administració general de cultura

Despesa pres. / hab.

27,75 €

Despesa pressupostada

3,52 M€

% execució

No disp.
L'any passat 85,45 %

% sobre el total del press.

2,42 %

Mitjana despesa provincial

362.490,33 €

Sobre aquesta partida

Administració general de Cultura.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,87% 1,51 M€
Despeses de personal 42,87% 1,51 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,52% 370.589,65 €
Despeses corrents en béns i serveis 10,52% 370.589,65 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 46,62% 1,64 M€
Inversions reals 46,62% 1,64 M€