Biblioteques i arxius

Despesa pres. / hab.

13,21 €
Estimació inicial: 13,31 €

Despesa pressupostada

1,69 M€
Estimació inicial: 1,71 M€

% execució

85,18 %
Despesa real són 1,44 M€

% sobre el total del press.

1,16 %

Mitjana despesa provincial

394.763,29 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques i Arxius.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,63% 830.508,91 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,24% 226.145,1 €
Transferències corrents 14,35% 245.103,92 €
Inversions reals 23,77% 406.000 €