Biblioteques i arxius

Despesa pres. / hab.

13,51 €

Despesa pressupostada

1,7 M€

% execució

No disp.
L'any passat 91,84 %

% sobre el total del press.

1,18 %

Mitjana despesa provincial

971.127,8 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques i Arxius.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,75% 830.508,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,04% 222.145,1 €
Transferències corrents 14,39% 245.103,9 €
Inversions reals 23,83% 406.000 €