Biblioteques i arxius

Despesa pres. / hab.

13,23 €
Estimació inicial: 13,45 €

Despesa pressupostada

1,68 M€
Estimació inicial: 1,71 M€

% execució

71,13 %
Despesa real són 1,2 M€

% sobre el total del press.

1,15 %

Mitjana despesa provincial

394.763,29 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques i Arxius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques públiques 98,94% 1,69 M€
Arxius 1,06% 18.045,1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,63% 830.508,91 €
Despeses de personal 48,63% 830.508,91 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,24% 226.145,1 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,24% 226.145,1 €
Transferències corrents 14,35% 245.103,92 €
Transferències corrents 14,35% 245.103,92 €
Inversions reals 23,77% 406.000 €
Inversions reals 23,77% 406.000 €