Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

18,86 €
Estimació inicial: 16,33 €

Despesa pressupostada

2,39 M€
Estimació inicial: 2,07 M€

% execució

88,47 %
Despesa real són 2,12 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

903.924,82 €

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,29% 420.764,1 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,60% 1,36 M€
Transferències corrents 13,83% 286.760,97 €
Inversions reals 0,29% 6.000 €