Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

18,86 €
Estimació inicial: 17,29 €

Despesa pressupostada

2,39 M€
Estimació inicial: 2,2 M€

% execució

88,47 %
Despesa real són 2,12 M€

% sobre el total del press.

1,69 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,73% 433.167,21 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,39% 1,44 M€
Transferències corrents 13,06% 286.760,97 €
Inversions reals 1,82% 40.000 €