Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

17,14 €

Despesa pressupostada

2,2 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,32 %

% sobre el total del press.

1,49 %

Mitjana despesa provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,04% 433.167,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 64,85% 1,4 M€
Transferències corrents 13,27% 286.761 €
Inversions reals 1,85% 40.000 €