Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

18,73 €
Estimació inicial: 17,39 €

Despesa pressupostada

2,38 M€
Estimació inicial: 2,21 M€

% execució

77,42 %
Despesa real són 1,84 M€

% sobre el total del press.

1,63 %

Mitjana despesa provincial

863.987,06 €

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,62% 433.167,21 €
Despeses de personal 19,62% 433.167,21 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,58% 1,45 M€
Despeses corrents en béns i serveis 65,58% 1,45 M€
Transferències corrents 12,99% 286.760,97 €
Transferències corrents 12,99% 286.760,97 €
Inversions reals 1,81% 40.000 €
Inversions reals 1,81% 40.000 €