Promoció cultural

Despesa pres. / hab.

4,69 €

Despesa pressupostada

595.333,3 €

% execució

No disp.
L'any passat 96,13 %

% sobre el total del press.

0,41 %

Mitjana despesa provincial

378.137,82 €

Sobre aquesta partida

promoció cultural.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,71% 164.943,3 €
Despeses de personal 27,71% 164.943,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,73% 111.500 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,73% 111.500 €
Transferències corrents 53,56% 318.890 €
Transferències corrents 53,56% 318.890 €
Inversions reals 0,00% 0 €