Promoció cultural

Despesa pres. / hab.

5,52 €

Despesa pressupostada

696.333,3 €

% execució

No disp.
L'any passat 96,12 %

% sobre el total del press.

0,48 %

Mitjana despesa provincial

503.311,7 €

Sobre aquesta partida

promoció cultural.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,69% 164.943,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 30,52% 212.500 €
Transferències corrents 45,80% 318.890 €
Inversions reals 0,00% 0 €