Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic

Despesa pres. / hab.

6,28 €

Despesa pressupostada

791.488,2 €

% execució

No disp.
L'any passat 30,54 %

% sobre el total del press.

0,55 %

Mitjana despesa provincial

400.019,1 €

Sobre aquesta partida

Arqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,58% 107.488,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 6,95% 55.000 €
Transferències corrents 3,79% 30.000 €
Inversions reals 75,68% 599.000 €