Esport

Pressupost inicial / hab.

53,01 €
Pressupost actual / hab.: 96,18 €

Pressupost inicial

6,84 M€
Pressupost actual: 12,4 M€

% execució

36,17 %
Despesa real són 4,49 M€

% sobre el total del press.

7,98 %

Mitjana despesa provincial

1,11 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 2,43% 166.303,1 €
Promoció i foment de l'esport 9,97% 681.319,27 €
Instal·lacions esportives 87,60% 5,99 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,74% 1,55 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,15% 1,58 M€
Transferències corrents 5,25% 358.900 €
Inversions reals 48,86% 3,34 M€