Instal·lacions esportives

Pressupost inicial / hab.

46,38 €

Pressupost inicial

5,99 M€

% execució

No disp.
L'any passat 91,69 %

% sobre el total del press.

3,85 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Instal·lacions esportives.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,20% 1,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,02% 1,38 M€
Transferències corrents 1,01% 60.600 €
Inversions reals 55,77% 3,34 M€