Promoció i foment de l'esport

Despesa pres. / hab.

6,62 €

Despesa pressupostada

835.466,4 €

% execució

No disp.
L'any passat 91,45 %

% sobre el total del press.

0,58 %

Mitjana despesa provincial

586.155,7 €

Sobre aquesta partida

Promoció i foment de l'esport.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,14% 318.633,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,07% 150.982,5 €
Transferències corrents 32,30% 269.850 €
Inversions reals 11,49% 96.000 €