Promoció i foment de l'esport

Despesa pres. / hab.

5,82 €

Despesa pressupostada

739.466,42 €

% execució

91,20 %
Despesa real són 674.400,86 €

% sobre el total del press.

0,52 %

Mitjana despesa provincial

271.741,09 €

Sobre aquesta partida

Promoció i foment de l'esport.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,09% 318.633,9 €
Despeses de personal 43,09% 318.633,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 20,42% 150.982,52 €
Despeses corrents en béns i serveis 20,42% 150.982,52 €
Transferències corrents 36,49% 269.850 €
Transferències corrents 36,49% 269.850 €
Inversions reals 33,27% 246.000 €
Inversions reals 0,00% 0 €