Promoció i foment de l'esport

Despesa pres. / hab.

7,76 €

Despesa pressupostada

985.466,42 €

% execució

No disp.
L'any passat 93,10 %

% sobre el total del press.

0,68 %

Mitjana despesa provincial

273.042,67 €

Sobre aquesta partida

Promoció i foment de l'esport.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,33% 318.633,9 €
Despeses de personal 32,33% 318.633,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,32% 150.982,52 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,32% 150.982,52 €
Transferències corrents 27,38% 269.850 €
Transferències corrents 27,38% 269.850 €
Inversions reals 24,96% 246.000 €
Inversions reals 24,96% 246.000 €