Esport

Pressupost inicial / hab.

43,76 €
Pressupost actual / hab.: 61,56 €

Pressupost inicial

5,61 M€
Pressupost actual: 7,9 M€

% execució

69,80 %
Despesa real són 5,51 M€

% sobre el total del press.

5,43 %

Mitjana despesa provincial

790.436,92 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,21% 179.990,55 €
Promoció i foment de l'esport 17,56% 985.466,42 €
Instal·lacions esportives 79,23% 4,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,53% 1,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,08% 1,46 M€
Transferències corrents 5,71% 320.450 €
Inversions reals 39,68% 2,23 M€