Instal·lacions esportives

Despesa pres. / hab.

35,02 €

Despesa pressupostada

4,45 M€

% execució

No disp.
L'any passat 72,90 %

% sobre el total del press.

3,06 %

Mitjana despesa provincial

689.330,4 €

Sobre aquesta partida

Instal·lacions esportives.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,70% 1,14 M€
Despeses de personal 25,70% 1,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,61% 1,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,61% 1,27 M€
Transferències corrents 1,14% 50.600 €
Transferències corrents 1,14% 50.600 €
Inversions reals 44,54% 1,98 M€
Inversions reals 44,54% 1,98 M€