Instal·lacions esportives

Despesa pres. / hab.

34,26 €
Estimació inicial: 29,07 €

Despesa pressupostada

4,32 M€
Estimació inicial: 3,67 M€

% execució

76,38 %
Despesa real són 3,3 M€

% sobre el total del press.

3,21 %

Mitjana despesa provincial

590.259,77 €

Sobre aquesta partida

Instal·lacions esportives.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,72% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,62% 1,27 M€
Transferències corrents 1,30% 47.600 €
Inversions reals 34,37% 1,26 M€