Vendes

Ingrés pres. / hab.

5,97 €

Ingrés pressupostat

758.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 116,29 %

% sobre el total del press.

0,52 %

Mitjana ingrés provincial

211.155,51 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts en transaccions amb sortida o lliurament material de béns, llevat d'aquells que formin part de l'immobilitzat, i no tinguin la consideració de material d'un sol ús. A títol indicatiu, es recolliran, entre altres, ingressos per vendes d'efectes, impresos.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Vendes 100,00% 758.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.